Sökmotoroptimering (SEO) används för att en hemsida eller webbutik ska avancera och få bättre placeringar i sökresultatet hos Google. Det är framför allt Google man siktar in sig på eftersom den absolut största delen sökningar sker just där. Den sökmotoroptimering man gör med siktet inställt på Google ger stora fördelar även hos andra sökmotorer som exempelvis Bing.

 

Sökmotoroptimering i Örebro, Norrköping eller hela landet?

Vi kan hjälpa dig med lokal sökmotoroptimering i Örebro, Norrköping eller var ditt företag än befinner sig. Om ditt företag verkar lokalt som exempelvis en frisörsalong eller ett VVS-företag finns ingen anledning att elda för kråkorna så att säga. Vi kan då rikta in oss på att öka er synlighet just där ni vill synas. Webbutiker och de som säljer virtuella tjänster som inte är geografiskt bundna till en viss ort vill däremot oftast nå ut till kunder med en rikstäckande lösning för hela landet. Oavsett vilket behov ditt företag har kan vi hjälpa er. Det är hela tiden era förutsättningar som avgör hur projektet ska utformas. Några vill börja stort med många sökfraser medan andra vill börja i mindre skala beroende på budget.

sökmotoroptimeringVi har både kunskap och erfarenhet av sökmotoroptimering, närmare bestämt 12 år, vilket ger sina fördelar. Varje projekt har sina unika förutsättningar utifrån webbplatsens struktur, texter och rådande konkurrens i sökresultatet. Vi börjar med att granska webbplatsen för att se hur den stämmer överens med de önskemål ni har. Om vi leker med tanken att du driver en tandläkarmottagning i Örebro kan man anta att du vill syns bra när någon söker "Tandläkare Örebro". Det är ganska troligt att det är just den söktermen en potentiell kund använder sig av när man söker en tandläkare och befinner sig i Örebro. Finns din verksamhet dessutom tillgänglig på kvällar eller helger kan det vara aktuellt att synas på sökfrasen "Jourtandläkare Örebro". Kommer din webbplats högt upp i sökresultatet på  dessa sökfraser är det mycket hög sannolikhet att man väljer att kontakta just ditt företag. Det här är bara ett litet exempel och vi kan optimera en webbplats för många olika sökord och sökfraser.

Omfattande analys och optimering

När vi påbörjar ett projekt går vi igenom vad du själv tror att dina kunder kan tänkas söka på. Vi använder också flera egna verktyg för att ta fram relevanta sökord för den verksamhet du driver. Detta mynnar ut i en sökordsanalys som ligger till grund för sökmotoroptimeringen. Vi kontrollerar sedan webbplatsen både manuellt och med program som skannar all kod. Där efter ska texter och eventuellt även kod justeras för att vara optimalt för aktuella sökord. Det arbete vi gör på själva webbplatsen kan ibland göra stora förbättringar i hur den placerar sig i sökresultatet.

Parallellt med arbetet på webbplatsen kan vi se över hur er webbplats länkas från andra sidor. Vissa länkar kanske går till sidor som inte längre finns kvar och behöver justeras eller pekas om med så kallad 301 redirect. Andra länkar kan vara direkt skadliga för optimeringen. Det kan vara länkar från tveksamma webbplatser eller att länken är placerad på ett sätt som Google inte gillar. Det kan även krävas flera nya länkar vilket vi på olika sätt kan hjälpa till med.

Vad är SEO?

SEO är den förkortade benämningen av sökmotoroptimering som kommer från det engelska search engine optimization. Kraftigt förenklat kan man säga att SEO har två områden där den ena kallas on-page och den andra off-page. On-page är allt som man kan göra på och med själva hemsidan eller webbutiken. Det är allt från att texter ska vara utformade på ett visst sätt för att fånga upp olika sökfraser som ni vill synas på i träfflistan till webbplatsens kodning, laddtider från server och en hel del annat. En sökmotor tittar direkt i den kod sidan är byggd med och hämtar den information som krävs direkt från koden. När det gäller on-page spelar därför kod en stor roll för SEO.

Off-page är allt det andra som inte görs direkt på eller med själva webbplatsen. Sökmotorerna vill leverera ett så relevant sökresultat som möjligt till sina användare. En del tror att placeringen avgörs manuellt, men det faller på sin orimlighet när man tänker efter på hur många webbplatser det finns. Placeringarna de olika webbplatserna har omprövas dessutom ständigt. Det gör de enligt ett mycket avancerat system där ett system använder sig av olika tariffer. En stark signal är hur webbplatserna länkas, alltså hur andra hemsidor och bloggar länkar till din webbplats. Anledningen är att sökmotorerna ser länkar som ett form av betyg på hur populär en viss webbplats är.

sökmotoroptimering örebro

Webbkick är en SEO-byrå i Örebro och Norrköping som levererar tjänster av hög kvalité till företag i hela landet. Som SEO-byrå kan vi utföra uppdrag utan hinder av avstånd mellan oss och uppdragsgivaren. Med över 12 års erfarenhet av sökmotoroptimering erbjuder vi en trygg och kraftfull tjänst på området.